اطلاعیه ها

بازدید و بررسی جامع از پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری

بازدید و بررسی جامع از پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری گالری

بر اساس برنامه زمانبندی بازدید از دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی؛ در تاریخ ۹ خرداد ۱۴۰۱ مدیران و کارشناسان اداره کل نظارت، ارزیابی و آمایش آموزش عالی استان تهران با هماهنگی قبلی از پژوهشگاه میراث فرهنگی ...

چهارمین جلسه هیات عالی نظارت ، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف استان تهران با حضور رئیس دانشگاه تهران جناب آقای دکتر نیلی احمدآبادی و نایب رئیس هیات جناب آقای دکتر کمره ای برگزار گردید .

چهارمین جلسه هیات عالی نظارت ، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف استان تهران با حضور رئیس دانشگاه تهران جناب آقای دکتر نیلی احمدآبادی و نایب رئیس هیات جناب آقای دکتر کمره ای برگزار گردید . گالری

چهارمین جلسه هیات عالی نظارت ، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف استان تهران در روز جهارشنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۰ با حضور رییس دانشگاه تهران ، نایب رییس و اعضای هیات عالی نظازت ، ارزیابی و ...