دبیرخانه

دبیرخانه

دبیرخانه هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان تهران در ابتدای سال ۱۳۹۸ شروع به کار کرد. در حال حاضر پس از ۹ ماه این دبیرخانه در دوره استقرار و راه‌اندازی قرار دارد. در این دوره در وهله اول ساختار و تشکیلات سازمانی دبیرخانه شکل می‌گیرد و فضای اداری آن مهیا می‌شود و در وهله دوم از لحاظ موارد قانونی و آئین‌نامه‌ها با مقررات و آئین‌نامه‌های وزارت علوم هماهنگ می‌گردد.

اولین جلسه هیئت عالی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان تهران در ۱۵ مرداد ماه با مشارکت ۸ دانشگاه برتر، که اعضای حقیقی این هیئت هستند، تشکیل شد. در حال حاضر هیئت استانی مشتمل بر ۱۳ عضو است؛ ۵ عضو حقیقی و ۸ عضو حقیقی.

اعضای حقوقی شامل ۵ عضو است؛ ریاست محترم دانشگاه تهران به عنوان رئیس هیئت نظارت استانی، معاونت آموزشی دانشگاه تهران طبق آئین‌نامه قائم مقام، جناب آقای دکتر شاه‌حسینی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران به عنوان دبیر و دو تن از معاونین دانشگاه تهران (معاون محترم پژوهشی و معاون محترم اموردانشجویی و فرهنگی).

اعضای حقیقی که مشتمل بر ۸ عضو است شامل نمایندگانی از ۸ دانشگاه برتر استان تهران (دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیر‌الدین‌طوسی، دانشگاه علم‌وصنعت، دانشگاه الزهرا، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه علامه‌طباطبایی (ره) و دانشگاه شهید بهشتی) می‌باشد. این نمایندگان عمدتاً مدیران ارزیابی کیفیت دانشگاه‌‌ها هستند.

 

در حال حاضر دبیرخانه هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان تهران سه کارگروه تخصصی دارد که به طور رسمی استقرار پیدا کردند و اعضای آن‌ها مشخص، احکام آن‌ها صادر و بازدیدهای آن‌ها آغاز شده است. اولین کارگروه (زیرنظام) مربوط به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی و مؤسسات آموزش عالی آزاد می‌باشد که هفت عضو از دانشگاه‌های مختلف و دانشگاه تهران دارد و بازدیدهای خود را از مؤسسات آموزش عالی الکترونیک کشور به اتمام رسانده و در حال حاضر بازدید از دانشگاه‌های غیرانتفاعی و مؤسسات آموزش عالی آزاد را در دستور کار خود دارد.

دومین کارگروه (زیرنظام) شکل گرفته، زیرنظام نظارت بر عملکرد دانشگاه‌های دولتی است که در حال حاضر بر ارزیابی دانشگاه‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه‌های فرهنگیان و پیام‌نور تمرکز دارد. طبیعتاً به مرور زمان با فراهم شدن امکانات، نظارت و بازدید از سایر دانشگاه‌های دولتی و وابسته درون دستگاهی در دستور کار قرار خواهد گرفت. اعضای این کارگروه نیز مشخص شده و احکام آن‌ها توسط ریاست محترم دانشگاه تهران، آقای دکتر نیلی صادر شده است.

سومین کارگروه (زیرنظام) شکل گرفته، زیرنظام پژوهش و فناوری است. تشکیل هر چه سریع‌تر این زیرنظام در هیئت عالی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان تهران به‌دلیل حضور ۷۲ درصد مؤسسات تحقیقاتی و پژوهشکده‌های کشور در این استان ضروری بود. در حال حاضر اعضای این کارگروه مشخص و به زودی بازدیدهای آن‌ها آغاز خواهد شد. ‌‌‌