رتبه بندی QS

 

نظام رتبه‌بندی کیو.‌اس از سال ۲۰۰۴، سالانه دانشگاه‌ها جهان را با استفاده از شش شاخص ارزیابی و ۷۰۰ دانشگاه برتر را معرفی می‌نماید. شاخص‌های اعتبار دانشگاه، اعتبار افراد شاغل، نسبت دانشجو به اعضای هیئت علمی، میزان استناد به هر عضو هیئت علمی، تعداد اعضای هیئت علمی بین‌المللی، تعداد دانشجوی بین‌المللی از مهمترین شاخص‌های ارزیابی کیفی دانشگاه‌ها است که توسط نظام کیو‌. اس مورد استفاده قرار می‌گیرد. اطلاعات مورد نیاز این نظام رتبه بندی از طریق نظرسنجی از صاحب‌نظران حوزه‌ای موضوعی، نظرسنجی از کارفرمایان، پایگاه استنادی اسکوپوس و پرسشنامه‌ای که خود دانشگاه‌ها پر می‌کنند، گردآوری می‌شود.

‌‌‌‌‌

اعتبار دانشگاه

شاخص کیفی مبتنی بر اظهار نظر صاحب‌نظران است که بیشترین امتیازات را به خود اختصاص داده است. از صاحب‌نظران حوزه‌ای موضوعی در ارتباط با اعتبار دانشگاه‌ها در رشته موضوعی مورد تخصص خود نظرسنجی می‌شود. در رتبه بندی ۲۰۱۶-۲۰۱۷ نظام رتبه بندی کیو اس ،۷۴۶۵۱ نفر از متخصصان و صاحب‌نظران دانشگاه‌ها مشارکت داشتند (وزن ۴۰ درصد).

اعتبار افراد شاغل

دیدگاه کارفرماها درباره کیفیت کاری فارغ‌التحصیلان هر دانشگاه مورد بررسی قرار می‌گیرد (وزن ۱۰ درصد).

نسبت اعضای هیئت علمی به دانشجو

این شاخص کیفیت آموزش دانشگاه‌ها و مدت زمانی که هر عضو هیئت علمی به یک دانشجو اختصاص می‌دهد را مورد ارزیابی قرار می‌دهد (وزن ۲۰ درصد).

میزان استناد به هر عضو هیئت علمی

هدف از این شاخص بررسی تأثیر پژوهشی دانشگاه‌ها است. اطلاعات مربوط به استنادات دریافتی پنج سال اخیر هر دانشگاه از پایگاه استنادی اسکوپوس استخراج و به منظور ارزیابی عادلانه دانشگاه‌ها به جای استناد کل دانشگاه، استناد به ازای هر عضو هیئت علمی محاسبه می‌شود. وزن این شاخص در ارزیابی کلی ۲۰ درصد است.

تعداد اعضای هیئت علمی بین‌المللی و تعداد دانشجوی بین‌المللی

هدف از این دو شاخص ارزیابی میزان موفقیت یک دانشگاه در جذب دانشجو و اعضای هیئت علمی بین‌المللی است (وزن ۱۰ درصد).

 

برای مشاهده آخرین رتبه بندی بر اساس این سیستم رتبه بندی می‌توانید به لینک زیر مرا جعه کنید:

https://www.qs.com/rankings ‌