رتبه بندی موسسه های سایمگو

 

نظام رتبه بندی سایمگو از سال ۲۰۰۹، سالانه رتبه بندی ۵۰۰۰ دانشگاه و مؤسسه پژوهشی برتر جهان را در سه بخش پژوهش، نوآوری و وب سایت منتشر می کند. سایمگو دانشگاه ها را براساس عملکرد پژوهشی و در قالب مقالاتی که در نشریات معتبر بین المللی نمایه شده، ارزیابی و رتبه بندی می کند. منبع گردآوری داده های نظام رتبه بندی سایمگو انتشارات الزویر، پایگاه استنادی اسکوپوس، رتبه بندی مجلات سایمگو، پایگاه ثبت اختراع اروپا و پرسشنامه پر شده توسط دانشگاها است. شاخص های مورد استفاده در این نظام به شرح زیر است:

‌‌‌‌‌‌

پژوهش

 • برون داد: تعداد مدارک تولید شده توسط مؤسسه یا دانشگاه که در پایگاه اسکوپوس نمایه شده است (۸ درصد).
 • همکاری بین المللی: تعداد همکاری هایی که پژوهشگران وابسته به دانشگاه یا مؤسسه با پژوهشگران سایر کشورها داشته اند (۲ درصد).
 • تأثیر نرمال شده: میانگین استناد نرمال شده براساس حوزه موضوعی (۱۳ درصد)
 • کیفیت بالای تولیدات علمی: مقالاتی که در مجلات پرنفوذ و باکیفیت بالا منتشر شده اند. این مجلات براساس رتبه بندی مجلات سایمگو در چارک اول (۲۵ درصد) قرار دارند (۲ درصد).
 • برتری: مقالات دانشگاه که جزو ۱۰ درصد اول حوزه موضوعی خود هستند (۲ درصد).
 • رهبری علمی: مقالاتی که نویسنده مسئول آن وابسته به دانشگاه باشد (۵ درصد).
 • برتری و رهبری علمی: مقالاتی که جزو ۱۰ درصد برتر حوزه موضوعی خود هستند و نویسنده مسئول آن از دانشگاه مربوطه باشد (۱۳ درصد).
 • استعدادهای علمی: تعداد نویسندگان مقاله در یک بازه زمانی خاص (۵ درصد).

نوآوری

 • دانش نوآورانه: تعداد تولیدات علمی که در پروانه های ثبت اختراع به آن ها استناد شده است (۲۵ درصد)
 • تأثیر تکنولوژی: درصد تولیدات علمی که در پروانه های ثبت اختراع به آن ها استناد شده است (۵ درصد).

وبسایت

 • اندازه وب سایت: تعداد صفحات وابسته به url دانشگاه بر پایه نتایج گوگل (۱۵ درصد)
 • لینک های به دامنه دانشگاه: تعداد پیوندهای خارجی به دامنه وب سایت دانشگاه (۵ درصد).

برای مشاهده آخرین رتبه بندی بر اساس این معیار می توانید به لینک زیر مراجعه کنید:

https://www.scimagoir.com