اخبار

برگزاری اولین نشست کارگروه تخصصی  نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت مراکز پژوهشی و مراکز رشد و فناوری  در سال ۱۴۰۱

برگزاری اولین نشست کارگروه تخصصی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت مراکز پژوهشی و مراکز رشد و فناوری در سال ۱۴۰۱

پیرو بازدیدهای به عمل آمده ازدانشگاه ها؛ پژوهشگاه ها و موسسات آموزش عالی استان تهران در سال ۱۴۰۱؛ دو کارگروه تخصصی جهت بررسی گزارش ها و اطلاعات ارزیابی شده با حکم رئیس محترم هیات نظارت،ارزیابی ...

بازدید و بررسی جامع از مؤسسه آموزش عالی غیر دولتی-غیرانتفاعی مجازی رایانه‌ای جهان نما

بازدید و بررسی جامع از مؤسسه آموزش عالی غیر دولتی-غیرانتفاعی مجازی رایانه‌ای جهان نما گالری

بر اساس برنامه زمانبندی بازدید از دانشگاه‌ها وموسسات آموزش عالی در تاریخ ۲۱ خرداد ۱۴۰۱ (برای دومین بار) مدیران و کارشناسان اداره کل نظارت، با هماهنگی قبلی از مؤسسه آموزش عالی غیر دولتی-غیرانتفاعی رایانه‌ای جهان ...

بازدید و بررسی جامع از پژوهشگاه صنعت نفت

بازدید و بررسی جامع از پژوهشگاه صنعت نفت گالری

بر اساس برنامه زمانبندی بازدید از دانشگاه‌ها وموسسات پژوهشی در تاریخ ۷ خرداد ۱۴۰۱ مدیران و کارشناسان اداره کل نظارت ، با هماهنگی قبلی از پژوهشگاه صنعت نفت بازدید نمودند. در این بازدید که ...

بازدید و بررسی جامع از پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری

بازدید و بررسی جامع از پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری گالری

بر اساس برنامه زمانبندی بازدید از دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی؛ در تاریخ ۹ خرداد ۱۴۰۱ مدیران و کارشناسان اداره کل نظارت، ارزیابی و آمایش آموزش عالی استان تهران با هماهنگی قبلی از پژوهشگاه میراث فرهنگی ...

برگزاری اولین دوره توانمندسازی کارشناسان سامانه ساعا در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی

برگزاری اولین دوره توانمندسازی کارشناسان سامانه ساعا در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی گالری

در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ اولین دوره توانمندسازی سامانه ساعا (HES) با حضور جناب آقای دکتر صفری از مرکز نظارت وزارت عتف و جناب آقای دکتر هدهدی معاون محترم اداره کل نظارت، ارزیابی و آمایش ...