بازدیدهای هیئت استانی

بازدیدهای هیئت نظارت استانی از مؤسسات آموزش عالی استان تهران

بازدید و بررسی جامع از مؤسسه آموزش عالی غیر دولتی-غیرانتفاعی مجازی رایانه‌ای جهان نما

بازدید و بررسی جامع از مؤسسه آموزش عالی غیر دولتی-غیرانتفاعی مجازی رایانه‌ای جهان نما گالری

بر اساس برنامه زمانبندی بازدید از دانشگاه‌ها وموسسات آموزش عالی در تاریخ ۲۱ خرداد ۱۴۰۱ (برای دومین بار) مدیران و کارشناسان اداره کل نظارت، با هماهنگی قبلی از مؤسسه آموزش عالی غیر دولتی-غیرانتفاعی رایانه‌ای جهان ...

بازدید از پژوهشگاه نیرو

بازدید از پژوهشگاه نیرو گالری

بازدید ازفضای کالبدی پژوهشگاه نیرو و برگزاری جلسه با ریاست و معاونین در تاریخ دوشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۰۲