رتبه بندی تایمز

 

رتبه‌بندی جهانی دانشگاه‌های مؤسسه آموزش عالی تایمز

نظام رتبه‌بندی تایمز از سال ۲۰۰۴، سالانه ۹۸۰ دانشگاه برتر جهان را با استفاده از پنج معیار آموزش، پژوهش، استناد، وجهه بین‌المللی و درآمد صنعتی ارزیابی و معرفی می‌نماید. اطلاعات مورد نیاز این نظام رتبه بندی از طریق نظرسنجی از صاحب‌نظران حوزه‌ای موضوعی، پایگاه استنادی اسکوپوس و پرسشنامه‌ای که خود دانشگاه‌ها پر می‌کنند، گردآوری می‌شود. شاخص‌های مورد استفاده در این نظام به شرح زیر است:

 

آموزش

 • شهرت دانشگاه: در ارتباط با شهرت دانشگاه از صاحبنظران حوزه‌های مختلف موضوعی نظرسنجی می‌شود (وزن ۱۵ درصد).
 • نسبت اعضای هیئت علمی به دانشجو (وزن ۵/۴ درصد).
 • نسبت دانشجویان دکتری به دانشجویان کارشناسی (وزن ۲۵/۲ درصد).
 • نسبت فارغ التحصیلان دکتری به اعضای هیئت علمی (وزن ۶ درصد).
 • درآمد دانشگاه (وزن ۲۵/۲ درصد).

پژوهش

 • شهرت پژوهشی دانشگاه: شهرت پژوهشی دانشگاه از طریق نظرسنجی از صاحب‌نظران به دست می‌آید (وزن ۱۸ درصد).
 • بهره‌وری پژوهشی: تعداد مقالات منتشر شده توسط دانشگاه که در مجلات معتبر پایگاه استنادی اسکوپوس نمایه شده است (وزن ۶ درصد).
 • درآمد پژوهشی: درآمد پژوهشی دانشگاه با ازای هر عضو هیئت علمی (وزن ۶ درصد).

استناد

 • تعداد استنادهایی که مقالات دانشگاه در پایگاه استنادی اسکوپوس دریافت کرده است (وزن ۳۰ درصد).

وجهه بین‌المللی

 • نسبت دانشجویان بین المللی به دانشجویان داخلی (وزن ۵/۲ درصد).
 • نسبت اعضای هیئت علمی بین المللی به اعضای هیئت علمی داخلی (وزن ۵/۲ درصد).
 • همکاری بین‌المللی: تعداد مقالاتی که با مشارکت پژوهشگران سایر کشورها نوشته شده است (وزن ۵/۲ درصد).

درآمد صنعتی

 • این شاخص از طریق نسبت درآمد حاصل از صنعت دانشگاه به تعداد اعضای هیئت علمی محاسبه می‌شود (وزن ۵/۲ درصد).

 

برای مشاهده آخرین رتبه بندی بر اساس این نظام (تایمز) به آدرس زیر مراجعه نمائید:

https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2020/world ranking#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stat