بازدید از موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی ابرار

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ | ۱۵:۳۹ کد : ۲۷۷۸۰ بازدیدهای هیئت استانی
تعداد بازدید:۴۹
بازدید از فضای کالبدی و امکانات آموزشی ، پژوهشی موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی ابرار در تاریخ دوشنبه ۱۴۰۱/۲/۲۶
بازدید از موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی ابرار

در تاریخ 26 اردیبهشت 1401 مدیرکل محترم نظارت، ارزیابی و آمایش آموزش عالی (جناب آقای دکتر شاه حسینی) به همراه تیم خود (جناب آقای دکتر هدهدی و خانم مولوی) با هماهنگی قبلی  و پس از بررسی مستندات ارسالی ، ازفضای فیزیکی، زیرساخت و تجهیزات، فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و دانشجویی- فرهنگی موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی ابرار بازدید به عمل آورند.

در این بازدید سرکار خانم دکترمسعودی ریاست محترم ، به معرفی موسسه از ابتدای تاسیس (سال 1389) تاکنون پرداخته و درخصوص رشته های دایر ، مقاطع تحصیلی ، ظرفیت پذیرش دانشجو ، اساتید واعضای هیات علمی ، دانش آموختگان، وضعیت مالی، ساختار و چارت تشکیلاتی کارکنان و نیزمعضلات و مشکلات موسسه توضیحات مبسوطی ارائه نمودند. سپس ایشان بهمراه معاون محترم آموزشی سرکار خانم دکتر رحیمی و معاون مالی آقای گلی وتیم بازدید کننده از فضای فیزیکی، امکانات و ساختمان در حال استفاده و ساختمان جدید موسسه که در حال تجهیز و بازسازی بود دیدن نمودند.

در پایان مقرر گردید ظرف مدت چند روز، موسسه نسبت به تکمیل ،اصلاح  و ارسال مستندات اقدام نموده و سپس هیات نظارت گزارش بازدید را تهیه و به وزارت عتف ارسال نماید.


نظر شما :

توجه! لطفا دیدگاه خود پیرامون این مطلب را در این قسمت درج نمایید و برای ارسال سایر درخواست ها و پیام ها به بخش تماس با ما مراجعه فرمایید.