برگزاری جلسه آنلاین و حضوری با موسسه آموزش عالی غیر دولتی - غیر انتفاعی ارشاد دماوند

پس از ابلاغ مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت عتف، در خصوص تهیه گزارش از وضعیت مؤسسه آموزش عالی غیر دولتی - غیر انتفاعی ارشاد دماوند، دبیرخانه هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف استان تهران این امر را در دستور کارخود قرار داد و پس از اخذ اطلاعات لازم و اولیه در حوزه‌های گوناگون مربوط به فعالیت‌های مؤسسه و تحلیل آنها در جلسه‌ای الکترونیکی (آنلاین) در تاریخ ۲۶/‏۰۹/‏۹۹‬ با حضور هیأت رئیسه، هیأت امنا و هیأت مؤسس، به بحث و گفتگو پرداخت و پس از جمع بندی موارد با رعایت پروتکل‌های بهداشتی دوران کرونا در تاریخ ۰۸/‏۱۰/‏۹۹‬ در‬ بازدید حضوری مرکب از دبیر هیأت نظارت، کارشناس مسئول نظارت و ارزیابی مؤسسات غیردولتی - غیر انتفاعی و مسئول دبیرخانه هیأت، با حضور هیأت مؤسس، هیأت امنا و هیأت رئیسه مؤسسه آموزشی غیردولتی - غیر انتفاعی ارشاد دماوند شرکت نموده و ابعاد مختلف فعالیت‌ها، مشکلات، چالش‌ها و..... مؤسسه را مورد بحث و بررسی قرار دادند. همچنین نظرات و پیشنهادات هیأت استانی برای ارتقا کیفیت آموزشی مؤسسه ارائه گردید.

گزارش نهایی پس از جمع بندی و تحلیل کمی و کیفی برای مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت عتف ارسال گردید.