بازدید از مکان جدید مؤسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی نور طوبی

بازدید از مکان جدید مؤسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی نور طوبی

۱۴ اسفند ۱۴۰۱ | ۱۴:۰۵ کد : ۳۳۴۰۷ اخبار
تعداد بازدید:۷۸
بازدید از مکان جدید مؤسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی نور طوبی

  پیرو درخواست مؤسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی نور طوبی مبنی بر انتقال به مکان جدید و تقاضای تایید ساختمان مد نظر  و بر اساس مأموریت محوله از مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت عتف به هیئت ناتک استان تهران، پس از بررسی های اولیه اسناد و مدارک مربوطه، تیم ارزیابی و بازدید، در تاریخ 10/12/1401 جهت بازدید و تهیه گزارش از امکانات و فضای کالبدی،  به مکان جدید مؤسسه اعزام شد. پس از تشکیل جلسه با رییس ،یک نفر از هیئت موسس و مالک ساختمان و تبادل اطلاعات و دریافت مستندات موردنیاز، نسبت به تکمیل کاربرگ های مربوط به فضا و امکانات و ارسال گزارش به مرکز نظارت و ارزیابی وزارت عتف اقدام گردید.  

اعضای تیم بازدید کننده:

  1. آقای دکتر بهزاد هدهدی معاون اداره کل نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان تهران و سرپرست تیم بازدید
  2. سرکارخانم معصومه مولوی، کارشناس مسئول اداره کل نظارت، ارزیابی و آمایش آموزش عالی استان تهران
  3. سرکار خانم لیلا پوریعقوب، مسئول نظارت و ارزیابی دانشگاه ها و مؤسسات دولتی و غیردولتی اداره کل نظارت، ارزیابی و آمایش آموزش عالی استان تهران

نظر شما :

توجه! لطفا دیدگاه خود پیرامون این مطلب را در این قسمت درج نمایید و برای ارسال سایر درخواست ها و پیام ها به بخش تماس با ما مراجعه فرمایید.